Contributie


De contributie voor het lidmaatschap is voor 2018 vastgesteld op de volgende bedragen:

  • Seniorlid 60,- euro (vanaf 19 jaar)
  • Juniorlid 30,- euro (tot 19 jaar)

Men dient ook lid te zijn van de afdeling modelvliegsport van de KNVvL. De tarieven hiervoor zijn:

  • Seniorlid 47,50 euro (vanaf 19 jaar)
  • Juniorlid 23,75 euro (tot 19 jaar)

Wij verzorgen de aanmelding en jaarlijkse betaling bij de KNVvL en sturen daarom een jaarlijkse totaal factuur voor beide bedragen. Wanneer u reeds via een andere vliegclub bent aangesloten bij de KNVvL en deze vliegclub een clubnummer heeft dat lager is dan ons clubnummer (4490)  is hiervoor geen extra contributie verschuldigd.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd tenzij er uiterlijk voor 30 november van het lopende jaar schriftelijk (bij voorkeur per email) wordt afgemeld bij de secretaris.