Privacybeleid


Modelheliclub E.V.A Modelheliclub E.V.A

Persoonsgegevens die wij verwerken
Modelheliclub E.V.A verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Na het aangaan van het lidmaatschap worden additioneel de volgende gegevens verzameld.

– Uw (pas)foto (alleen als u dat wenst)
– Uw IBAN rekeningnummer
– Uw brevetten
– Uw KNVvL lidmaatschapsnummer

Voor onze boekhouding gebruiken we het online boekhoudpakket Conscribo . De volgende gegevens worden in dit programma verzameld:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met Conscribo is een verwerkersovereenkomst afgesloten voor de duur van het abonnement.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

De gegevens worden verzameld voor het goed functioneren van de vereniging. Meer concreet worden de gegevens in dat kader voor de volgende doelstellingen verwerkt:
1. Het aanhouden van een ledenlijst voor communicatie met en tussen de leden van Modelheliclub E.V.A
2. Het communiceren binnen en tussen het bestuur en instructeurs en andere groepen binnen de           vereniging
3. Het toesturen van informatie zoals mededelingen, nieuwsbrieven agenda stukken voor ledenvergaderingen e.d.
4. Het innen van de contributie

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen je informatie met de KNVvL. Dit is nodig om onze verplichtingen tegenover jou te kunnen voldoen en om te zorgen dat de KNVvL hun verplichtingen jegens jou kunt voldoen. De contributie afdracht aan de KNVvL geschiedt (als regel) via onze vereniging. Wij delen jouw financiële gegevens (bankrekeningnummer) niet.
Wij kunnen jouw gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daar op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Modelheliclub E.V.A gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Modelheliclub E.V.A gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over jou bewaren. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kun je ons vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.Neem hiervoor contact op met secretaris@mhc-eva.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Modelheliclub E.V.A neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via secretaris@mhc-eva.nl.

Modelheliclub E.V.A heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Wijzigingen

Modelheliclub E.V.A behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. en houdt je op de hoogte bij een inhoudelijke wijziging van deze privacyverklaring.